Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOHODA O UŽITÍ FOTOGRAFIÍ
Uzavřená mezi

MODELEM:


Jméno a příjmení: ...........................
Adresa: .....................................
Datum narození: .............................
Telefon: ............ E-mail: ........@.........

a FOTOGRAFEM:

Jméno a příjmení: ...........................
Adresa: .....................................
Datum narození: .............................
Telefon: ............ E-mail: ........@.........


1. Fotografie:

Datum pořízení:...................., Počet/Formát :......./.........

Místo vzniku fotografií: ......................................


2. Fotograf:
Má právo užívat, publikovat, prodat, všechny fotografie modelu a části těchto fotografií pořízené dle bodu 1/Fotografie:

1.na médiích papírových, filmových, digitálních, nebo jiných
2.ve formě původní, retušované, nebo jinak upravované
3.pro účely umělecké, reklamní, obchodní, ilustrační, nebo jiné (s     vyjímkou pornografických nebo urážlivých)

a to bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení, osobně nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem. Udání jména modelu v souvislosti s publikací fotografií závisí na rozhodnutí fotografa.


3. Model:
Má právo užít fotografem vybrané, graficky upravené fotografie a jejich části, a to výhradně pro vlastní potřebu a prezentaci, nikoli za účelem prodeje.

4. Finanční nároky
1. Odměna za fotografování bude vyplacena dohodnutým způsobem a v dohodnuté výši: ..........,- Kč (slovy:..............korun) po ukončení fotografování a obsahuje v sobě odměnu za všechna možná použití vzniklých fotografií uvedených v odstavci 2/ Fotograf.
2. Model svým podpisem stvrzuje, že nemá právo na dodatečnou odměnu, a že nebude uplatňovat žádné další nároky po fotografovi za budoucí možné použití, nebo prodání pořízených fotografií.

5. Závěrečná ustanovení
1. Ústní doplňky smlouvy neexistují. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny písemně.
2. Obě strany svými podpisy stvrzují, že si tuto dohodu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ním.

Datum podpisu: .................             Datum podpisu: .................

................................             ................................
           model                                        fotograf
 
 


Poslední fotografie
Mail listArchiv

Kalendář
<< červen >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30